23 juni 2012

Det var som ett hav av kunskap och jag kunde inte simma


Jag betonar ofta vikten av att kunna lära sig svenska med hjälp av sitt modersmål. Det tycker jag verkligen. Men man ska inte tro att man löser alla problem, bara man får tillgång till modersmålet. Ett bra exempel är samhällsorienteringen som vissa nyanlända invandrare ska få i 60 timmar. Oftast sker detta på modersmålet. Alla nyanlända klumpas ihop till en och samma grupp oavsett utbildningsbakgrund. Högutbildade läkare och illitterata hemmafruar och allt där emellan. Alla sitter i en och samma grupp. En av mina underbara elever uttryckte sig på följande sätt efter sin tid på samhällsorienteringen: Det var som ett hav av kunskap och jag kunde inte simma. Oavsett om man får information på modersmålet kan man inte blunda för det faktum att illitterata har det svårare att ta in kunskap än utbildade personer. Illitterata saknar ofta de grundkunskaperna som man behöver för att kunna bygga vidare på dem. Innehållet i samhällsorienteringen är dessutom för mäktigt (se förordningen för samhällsorientering). En illitterat som precis anlänt Sverige känner sig redan oerhört förvirrad. Att kunna smälta in all den kunskap som samhällsorienteringen innehåller är omöjligt för illitterata på så kort tid. När man möter illitterata och vill få fram sitt budskap måste man tänka på följande saker:


  • Man måste utgå från det mest konkreta. Glöm inte att illitterata har svårt med abstrakt tänkande!
  • Kunskapen byggs på successivt. Med små steg går man mot det abstrakta.
  • Att kunna äga kunskapen kräver ett enormt jobb för en illitterat. Det räcker inte att man bara lyssnar på informationen. Man ska aktivt jobba med den, helst med varierande övningar.  
  • Man ska repetera varje sak man lär sig flera gånger så att kunskapen verkligen sitter i ryggmärgen.  


Till sist vill jag säga att jag verkligen tycker att samhällsorientering är ett steg åt det bättre. Men pengarna som ges till den är bortkastade om man inte gör det på rätt sätt. Grupperna ska inte vara så heterogena vad gäller utbildningsbakgrund. Dessutom ska man antingen rensa innehållet för illitterata eller ge dem mycket mer tid på sig. Det är även viktigt att ha kunskap om målgruppen så att man använder rätt typ av pedagogik för att få fram sitt budskap.     Inga kommentarer:

Skicka en kommentar