28 juli 2012

Att lära illitterata om tidsperspektiv

Illitterata är mer händelseorienterade än tidsorienterade. Det är bra att kunna göra dem mer medvetna om tiden eftersom tiden har en så betydelsefull funktion i vår kultur. Att jobba med sin egen tidslinje är konkret och gör eleven mer medveten om tidsperspektivet i sin egen framtid. För hur många gånger jag har fått höra att eleven vill bli läkare och tror att det sker inom 5 år. Inte realistiskt för en illitterat, inte ens realistiskt för de flesta! 
Man kan även jobba med det förflutna men det finns alltid en risk att det väcker mycket känslor och skapar många tårar. Framtiden ger hopp och är därför enklare och roligare att jobba med. 


Så här kan ett färdigt resultat se ut
Tips till processen


  1. Ta aldrig elevens drömmar ifrån en! Vill eleven bli läkare, så låt henne drömma vidare om det. Allt är möjligt men det kan ta tid och det finns många delmål på vägen dit. 
  2. Var noga med delmålen! Man brukar inte få någonting direkt utan det krävs många steg till målet!
  3. Var realistisk med tiderna! Det går oftast inte bli klar med sfi på ett år om man är illitterat. Låt eleven inte tro att det går så fort. 
  4. Det är viktigt att eleven får presentera sin tidslinje för varandra. Jag lovar, många tycker det är extra intressant att höra vad eleven vill bli för någonting i framtiden. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar