3 juli 2012

Ett kärt barn har många namn

Analfabet, illitterat, studieovan, en person med kort eller ingen skolbakgrund, studieväg 1 - elev! Det finns många begrepp för ett kärt barn! Vilken ska man välja?


Länge använde jag ordet analfabet. Det känns bekvämast i munnen, fortfarande. Dessutom är det ett begrepp som alla känner till. Men den sista tiden har jag blivit hjärntvättad! Jag har fått lära mig att begreppet analfabet kommer att försvinna. Detta påstår i alla fall vissa forskare vid Stockholms universitet. Och det märker man i några sammanhang. Det verkar t ex inte användas av Nationellt Centrum för svenska som andraspråk längre.


Jag har fått höra att begreppet analfabet betyder oförmåga att tyda symboler men att alla människor borde ha den förmågan. Därför skulle begreppet analfabet vara felaktigt.  Och därför skulle illitterat vara mer rätt. Och kom ihåg, man kan vara illitterat i många områden: i läsning och skrivning, data, matematik osv.


En person med kort eller ingen skolbakgrund är så klart rätt men ett väldigt långt och krångligt begrepp. Man vill ju vara ekonomisk. Och studieovan slår fel i många sammanhang. Då syftar man till någon mycket större grupp. Studieväg 1 - elev används bara i sfi-sammanhang.


Men vad vet jag? Huvudsaken är att ni vet nu varför jag valt att använda illitterat i min blogg. Ibland har jag skrivit både och. Bara för att folk som är intresserade av alfabetisering skulle lättare hitta till min blogg. Men vägen till att ordet illitterat kommer till folks mun är lång misstänker jag. Därför är jag alltid lika kluven när jag pratar om analf...ursäkta mig om illitterata.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar