19 augusti 2012

Datorundervisning för illitterata

Att vara illitterat innebär inte bara att man inte kan läsa och skriva. Man kan vara illitterat inom flera områden, inte minst inom data. Hur kan man undervisa illitterata i datorkunskap?

Jag hade en gång en grupp väldigt nyanlända illitterata kvinnor som inte hade några datorkunskaper alls. Min uppgift var att undervisa i data, inte direkt i språk. Nu var målet att lära sig använda dator. 

Eleverna hade tränat den sista tiden att berätta vad de har jobbat med förut. Det fick vara utgångspunkt till min datorundervisning för att ändå träna någonting som hade anknytning till språket och för att det skulle vara verklighetsbaserat

Eleverna fick träna skriva ett enda ord på word. Det var ett yrke som de jobbat med förut i sina hemländer. Jag skrev första gången och hade lagt till större text och texttypsnitt (jag använder gärna stil som comics). Efter det fick eleverna skriva om och om igen samma ord.Bara detta var en utmaning. Eleverna fick träna skriva yrket och efter det trycka på enter. Hade jag haft tillgång till talsyntes hade jag så gärna använt det. Tyvärr saknades detta i skolan där jag jobbade då. Då hade jag låtit eleven lyssna på ordet många gånger. Hade eleven skrivit fel hade det hörts i talsyntesen och vi hade kunnat gemensamt hitta felet i ordet. 

När denna fas i övningen gick bra, fick eleverna två ord. Många av kvinnorna hade arbetat hemma, antingen som hemmafru eller hembiträde. De två orden jobbat hemma blev nästa uppgift. Nu ökade svårighetsgraden. Man skulle kunna skriva ordet, klicka på mellanslag och enter. Detta gjordes tills det verkade fungera utan större problem.Nu var det dags för ännu större utmaning. Eleven skulle få jobba med en hel mening. Ex. Jag har jobbat hemma. Nu blev en stor bokstav i början och en punkt i slutet det nya i sammanhanget. Det tog sin lilla tid innan det började fungera men det gick. 

Till slut var eleverna så pass bra att de kunde skriva en hel text. 
Och så stolta eleverna blev! Papper skrevs ut och eleverna hängde det säkert på väggen hemma!

Men som alltid med illitterata ska man ta all ny kunskap i små steg. Det är så vanligt att lärare tar för mycket på en gång. Hur många gånger har vi alla som arbetar med illitterata velat börja med att eleverna kopierar en hel text på en gång? Med små steg sakta men säkert! På det viset kommer vi långt!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar