18 november 2013

Stanna till

Stanna till. Lyssna. Se på barnet. Vad ser du? Vad hör du? 

Stanna till. Tänk. Reflektera. Vad uppmärksammar du? Vad stärker du hos barnet? Vad ser du? Vad ser du inte?  

Ge beröm. Var kärleksfull, lyhörd. Le. Låt barnet blomstra. Stäng av resten av världen en stund. Ge den stunden till det enskilda barnet. Allt för att lugna ner barnet, stärka barnet, lyfta barnet. Låt barnet känna sig viktig. En kort stund kan räcka just då.

Gå sen till nästa barn. Se på barnet och lyssna.    


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar