28 november 2014

Instruktioner

Jag: Kan du läsa instruktionen? 

Eleven läser. 

Jag: Vilka imperativ hittar du?
Eleven: Läs och översätt.
Jag: Vad ska du göra nu i uppgiften?
Eleven: Jag ska först läsa, sen ska jag översätta orden som finns markerade.
Jag: Exakt! 

Och sen sätter vi igång med läsningen!

Instruktioner är svåra. Alla lärare har varit med om att eleven inte läst en instruktion till en uppgift. Därför är det viktigt att undervisa om det. Att jämt och ständigt påminna eleverna hur man tar an en uppgift med hjälp av en instruktion är en viktig uppgift. Att läsa instruktioner gemensamt stöttar elever. Samtidigt ger denna stund möjlighet att använda språkliga termer som kan vara bra att kunna eller repetera. Tidigare i terminen arbetade jag med instruerande texter med gruppen. Då lärde eleverna vad ordet imperativ innebär. Jag håller begreppet levande genom att upprepa det i instruktioner till uppgifter vi arbetar med. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar