22 maj 2016

SOKA-rummet på Facebook!

Kom in i SOKA-rummet på Facebook, en grupp som jag och min kollega Terese Andersson skapat. Så här lyder beskrivningen av gruppen: 

Välkommen till SOKA-rummet! 
SOKA-rummet finns för dig som gillar att arbeta språk- och kunskapsutvecklande (SOKA). Här kan du få pedagogiska tips samtidigt som du själv kan bidra med egna språk- och kunskapsutvecklande guldkorn. 
Terese Andersson och Tiia Ojala heter vi som ligger bakom SOKA-rummet. Vi är två pedagoger som brinner för undervisning som utmanar och stöttar elever i sin språkutveckling. En kommunikativ och formativ undervisning där språket står i fokus är självklart för oss. 
Vi är lärare i svenska som andraspråk, föreläsare samt läromedelsförfattare. Tillsammans har vi författat ett läromedel Jalla- raka vägen! i svenska som andraspråk i åk 7-9 för Gleerups Utbildning. Dessutom har Tiia skapat Språkkraft – Svenska för nyanlända i åk 1-3 för Gleerups Utbildning, handboken Mötet med nyanlända för Gothia Fortbildning. För Sanoma Utbildning har Tiia bl.a. skrivit Förstå språket – NO/SO för nyanlända. 
Låt oss skapa ett pedagogiskt rum fullt med språk- och kunskapsutvecklande tankar! 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar