28 augusti 2013

Gulingen - ett pedagogiskt verktyg

En "guling" i klassrummet är guldvärd. Eleverna kan ordna klippta meningar och texter i den samt organisera grammatiska moment.

Om du dessutom har plats i klassrummet, häng gulingarna i flyttbara vita tavlor. Då kan man ordna tavlorna så att eleverna inte ser vad de andra i klassrummet gör.  


22 augusti 2013

Ett barn lyckas om föräldrarna lyckas

Jag arbetar i ett segregerat område. Segregation för mig handlar inte om etnicitet. Den handlar om utanförskap, bidragsberoende, social klass och bristen på framtidstro. En bitter påminnelse om det var att mina registreringskyltar blev stulna i området under min andra vecka på jobbet. Utanförskap skapar kriminalitet. Kriminalitet skapar otrygghet. 

Jag arbetar med nyanlända barn. Barn är framtid. Mitt arbete är viktigt och dessa söta barn förtjänar det bästa. Därför behöver de nyanlända barnen en bra skola som skapar alla möjligheter för dem för det framtida livet i Sverige. Men att satsa på barnens skola räcker inte. För att dessa barn kan må bra behövs även att deras föräldrar mår bra. Föräldrar som inte har ett arbete, som har bristande svenskkunskaper och som kanske till och med är deprimerade är inget tillräckligt stöd för barnen. Därför behövs en rejäl satsning även för föräldrarnas del. 

Jag som lärare i svenska som andraspråk ser saken från mitt perspektiv. Jag ser starkt att det behövs en rejäl reform i utbildning i svenska för invandrare (=sfi). Jag har under flera års tid sett att sfi har varit ett mycket lågprioriterat område. Sfi-peng är skamligt låg, det saknas behöriga lärare samt det saknas kunskap om hur man bäst undervisar vuxna så att de snabbt hittar sin plats i samhället. Det finns såklart duktiga eldsjälar inom sfi också. Men de är inte tillräckligt många i dagsläget. Mycket mer behövs göra för att locka engagerade, kunniga lärare till sfi.

Sfi är självklart bara en del av lösningen. Mycket annat ska också göras. Men våra nyanlända barn ska få det bättre. Och en del av förbättringen går via föräldrars utbildning i det svenska språket.  

21 augusti 2013

De nyfikna ögonen även i år!

För ett år sedan skrev ett inlägg om de nyfikna ögonen i mitt klassrum när jag träffade min grupp för första gången. Jag minns den dagen som igår. Nu har jag ett nytt jobb. Från att jag arbetat med vuxna och unga vuxna flera år tog jag steget till barnens värld. Också nyanlända men inte alla gånger utan skolbakgrund så som mina tidigare elever varit. Men de nyfikna ögonen finns även i mitt nuvarande klassrum. 

Dessa barn har fått lämna sitt hemland kanske på grund av föräldrarnas arbete, krig eller förtryck. De har olika bakgrunder. De kommer från olika länder, från olika skolbakgrunder och från olika omständigheter. Men en sak förenar dem. De alla är nya i Sverige och sitter för första gången i ett svenskt klassrum. 

Det verkar pirrigt. Några är blyga, vågar nästan inte säga ett enda ord. Andra fnissar med en kompis och har svårt att koncentrera sig. Men det finns en förväntansfull stämning i rummet. Bäst att köra igång på riktigt!