LäromedelMötet med nyanlända – Vägen till en framgångsrik skolgång

Mötet med nyanlända är en slags handbok för dig som möter nyanlända på skolan. Boken innehåller följande delar: 

Organisation
Inkludering
Pedagogik
Hemmet 
Elevhälsa

Beställ boken från Gothia Fortbildning
Språkkraft – Svenska för nyanlända

Språkkraft är ett läromedel för nyanlända barn i åk 1-3. Det innehåller följande kapitel som har tydlig koppling till Lgr 11: 

Återberättande text (jag, familj)
Instruerande text (geometriska figurer, mönster)
Berättande text (djur)
Förklarande text (väder, årstider, vattnets kretslopp)
Beskrivande text (trafikregler)Dikt (kropp och hälsa)


I Språkkraft arbetar man utifrån genrepedagogikens cirkelmodell. Läs mer på Gleerups Utbildning

Språkkraft för åk 4-6 ges ut under vårterminen 2017. Jalla - raka vägen!

Jalla - raka vägen! är ett material för ordinarie undervisning i svenska som andraspråk. Materialet är stöttande och formativt samt baseras på genrepedagogikens cirkelmodell.

Boken har följande kapitel: 

1. Att arbeta med deckarinledning
2. Att arbeta med krönika
3. Att arbeta med att hålla tal
4. Att arbeta med debattartikel
5. Att arbeta med novell
6. Att arbeta med lyrik
7. Att arbeta med en bok


Du kan beställa Jalla- raka vägen! på Gleerups

Jalla - raka vägen! A ges ut under vårterminen 2017. 
Förstå språket - NO/SO för nyanlända

Förstå språket - NO/SO för nyanlända är en lärobok som passar elever som behöver utöka sina kunskaper i NO och SO samtidigt som de lär sig det svenska språket.

Ämnesinnehållet i boken kommer från de centrala innehållen i årskurs 7-9, Lgr11. Övningarna i boken är språk- och kunskapsutvecklande med fokus på svenska som andraspråk.

Förstå språket 
- NO/SO för nyanlända är i första hand avsedd för nyanlända högstadieelever och elever på språkintroduktion som ännu inte fått sina grundskolebetyg.

Lärarsidor med metodiska tips och facit  kommer under hösten.

Boken kan beställas på Sanoma Utbildning. 

Resan hit

Resan hit är fyra små berättelser om livet, döden, kärleken och resan hit till Sverige. De är berättelser om normer och heder och om innebörden av ett lyckligt liv. Allt på mycket enkel svenska i två olika nivåer. Böckerna är avsedda för elever med kort eller ingen skolbakgrund. 


Övningsböckerna repeterar allt ordentligt för att befästa språket


Lärarhandledningen innehåller extra övningar, kartor, dictogloss och mycket annat. 


Online-böckerna är ett stort stöd för elever som tränar sin läsförmåga samt vid genomgångar med läraren. Beställ böckerna från: SanomaUtbildning

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar