19 mars 2015

Förstå språket - NO/SO för nyanländaNu finns det ett blädderprov till min blivande bok Förstå språket – NO/SO för nyanlända på Sanoma Utbildningens hemsida.

Läs här:16 mars 2015

Ett besök på biblioteket i Södertälje

Besökte biblioteket i Södertälje med min grupp. Blev glatt överraskad när jag såg hur flerspråkigt det var. Skyltar, information och instruktioner fanns på flera språk. Och alla de böckerna som fanns på arabiska, somaliska, engelska, ryska, finska och på många andra språk. Snacka om att ta tillvara på och höja flerspråkigheten i kommunen!10 mars 2015

En bro till föräldrar

Det är inte lätt att få en fungerande kommunikation med nyanländas föräldrar om det saknas ett gemensamt språk. Att en förälder som ännu inte kan svenska skulle ha läxförhör med sitt barn på svenska känns inte rimligt. Därför översatte  en studiehandledare en text som eleverna skrivit tillsammans till kinesiska. På detta sätt kunde föräldrarna hänga med till vis del i vårt arbete på skolan.