30 oktober 2016

Krigsbarn

Denna dikt är så gripande att den tål läsas av många, ofta, just idag. 


Flykten valde oss

Fågeln väljer flykten. Vi valde den icke.
Flykten valde oss. Därför är vi här.
Ni som ej blev valda - men ändå frihet äger,
hjälp oss att bära den tunga flykt vi bär!

Bojan väljer foten. Vi valde att vandra.
Natten var barmhärtig. Nu är vi här.
Ni är för många, kanske den frie trygge säger.
Kan vi bli för många som vet vad frihet är?

Ingen väljer nöden. Vi valde den icke.
Den valde oss på vägen. Nu är vi här.
Ni som ej blev valda! Vi vet vad frihet väger!
Hjälp oss bära den frihet som vi bär!

Stig Dagerman

Den 20 november är Krigsbarnens dag. Så många av mina gamla elever är krigsbarn. De har varit tvungna att lämna sitt hemland för en tryggare framtid. Jag har blivit inbjuden att tala om mina erfarenheter på en diskussion om krigsbarn. Vad skulle du vilja lyfta? Vad vill du säga om dessa underbara, starka individer?  

20 oktober 2016

Skolforum

Kom och samtala med mig på Skolforum eller lyssna på min föreläsning om nyanländas lärande. 19 oktober 2016

Att besöka sitt barns skola

- Mamma, kommer du idag till min skola? 
- Jo, det ska jag. 

Ett barn vars ögon glittrar. Hen är glad, stolt och lycklig. - Mamma ska se hur jag jobbar, tänker hen nog. Och det blev minst sagt en intressant dag. Jag fick besöka mitt barns klassrum, se hur hen jobbar, hur läraren jobbar, se vilka metoder läraren använder, upptäcka vilka regler som gäller, vilket klimat de har i rummet, känna hur arbetsron ser ut. En nyfiken förälder var jag som dock hade svårt att släppa sina lärarglasögon.  

Auskultationen var så nyttig för mig. Jag fick en annan inblick. Jag vet nu mer vad som gäller. 

Jag rekommenderar alla föräldrar att besöka sina barns klassrum. Det är hur kul som helst och hur lärorikt som helst. För att våra barn är viktiga! Skolan är viktig!