30 oktober 2016

Krigsbarn

Denna dikt är så gripande att den tål läsas av många, ofta, just idag. 


Flykten valde oss

Fågeln väljer flykten. Vi valde den icke.
Flykten valde oss. Därför är vi här.
Ni som ej blev valda - men ändå frihet äger,
hjälp oss att bära den tunga flykt vi bär!

Bojan väljer foten. Vi valde att vandra.
Natten var barmhärtig. Nu är vi här.
Ni är för många, kanske den frie trygge säger.
Kan vi bli för många som vet vad frihet är?

Ingen väljer nöden. Vi valde den icke.
Den valde oss på vägen. Nu är vi här.
Ni som ej blev valda! Vi vet vad frihet väger!
Hjälp oss bära den frihet som vi bär!

Stig Dagerman

Den 20 november är Krigsbarnens dag. Så många av mina gamla elever är krigsbarn. De har varit tvungna att lämna sitt hemland för en tryggare framtid. Jag har blivit inbjuden att tala om mina erfarenheter på en diskussion om krigsbarn. Vad skulle du vilja lyfta? Vad vill du säga om dessa underbara, starka individer?  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar