Om mig

Tiia Ojala

Legitimerad lärare, fil. mag. i svenska som andraspråk, läromedelsförfattare, legitimerad coach, föreläsare samt vinnare av ett läromedelsförfattarpris Lärkungen 2014. Arbetat även som förstelärare.


Jag heter Tiia Ojala och arbetar för som frilansare. Jag skriver läromedel, föreläser och utbildar lärare. 

Foto: Juliana Wiklund
Jag har arbetat som förstelärare på en grundskola där jag både undervisade nyanlända i en introduktionsgrupp och organiserade nyanländas verksamhet på skolan. Mitt uppdrag som förstelärare var även handleda kollegor i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. 

Jag har i flera års tid jobbat som lärare för både unga och vuxna personer med kort eller ingen utbildningsbakgrund. Jag har även jobbat i två olika spännande projekt kring samma målgrupp. Det första projektet var ett samverkansprojekt mellan tre olika kommuner. Projektets mål var att inventera metoder och arbetssätt för studerande inom studieväg 1 på sfi. Vi fick en trevlig möjlighet att resa runt i Sverige och Norden och se hur olika kommuner och länder hade valt att organisera undervisningen för studieväg 1.

Det andra projektet jag fått äran att vara med heter Rätt Steg. Rätt Steg är ett delprojekt inom Etablering Stockholm för att förkorta och möjliggöra vägen till arbete och utbildning för elever med kort eller ingen utbildning. 

Jag har en gymnasielärar- och magisterutbildning med svenska som andraspråk som huvudämne. I min ryggsäck finns även studier i det tyska språket, lingvistik och ledarskap. 2014 blev jag även diplomerad coach. 

En gång i tiden var mitt mål i livet att resa runt i världen. Jag hann till många platser och fick därmed en hel del livserfarenheter. Jag bodde även ett par perioder i Tyskland. De resorna och utlandsvistelserna gav mig mycket informell kunskap om livet och människor, något som är till stor nytta i mötet med nyanlända.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar