30 oktober 2016

Krigsbarn

Denna dikt är så gripande att den tål läsas av många, ofta, just idag. 


Flykten valde oss

Fågeln väljer flykten. Vi valde den icke.
Flykten valde oss. Därför är vi här.
Ni som ej blev valda - men ändå frihet äger,
hjälp oss att bära den tunga flykt vi bär!

Bojan väljer foten. Vi valde att vandra.
Natten var barmhärtig. Nu är vi här.
Ni är för många, kanske den frie trygge säger.
Kan vi bli för många som vet vad frihet är?

Ingen väljer nöden. Vi valde den icke.
Den valde oss på vägen. Nu är vi här.
Ni som ej blev valda! Vi vet vad frihet väger!
Hjälp oss bära den frihet som vi bär!

Stig Dagerman

Den 20 november är Krigsbarnens dag. Så många av mina gamla elever är krigsbarn. De har varit tvungna att lämna sitt hemland för en tryggare framtid. Jag har blivit inbjuden att tala om mina erfarenheter på en diskussion om krigsbarn. Vad skulle du vilja lyfta? Vad vill du säga om dessa underbara, starka individer?  

20 oktober 2016

Skolforum

Kom och samtala med mig på Skolforum eller lyssna på min föreläsning om nyanländas lärande. 19 oktober 2016

Att besöka sitt barns skola

- Mamma, kommer du idag till min skola? 
- Jo, det ska jag. 

Ett barn vars ögon glittrar. Hen är glad, stolt och lycklig. - Mamma ska se hur jag jobbar, tänker hen nog. Och det blev minst sagt en intressant dag. Jag fick besöka mitt barns klassrum, se hur hen jobbar, hur läraren jobbar, se vilka metoder läraren använder, upptäcka vilka regler som gäller, vilket klimat de har i rummet, känna hur arbetsron ser ut. En nyfiken förälder var jag som dock hade svårt att släppa sina lärarglasögon.  

Auskultationen var så nyttig för mig. Jag fick en annan inblick. Jag vet nu mer vad som gäller. 

Jag rekommenderar alla föräldrar att besöka sina barns klassrum. Det är hur kul som helst och hur lärorikt som helst. För att våra barn är viktiga! Skolan är viktig!

22 augusti 2016

Sfi-skolor! Förbered er!

Ett besök på en ambitiös sfi-skola. Lärare som verkligen brinner för sitt arbete och för de 650 elever som redan finns i skolan. Men skolan beräknar få dubbelt så många elever nästa år. Många av de asylsökande som anlände till Sverige under hösten 2015 kommer att få sitt beslut under det kommande året. Är vi beredda för det? Har din skola börjat förbereda sig inför ökningen av antalet elever? Och framför allt hur kommer arbetssituationen på sfi-skolor förändras när eleverna endast får tillfälliga uppehållstillstånd? Hur kommer eleverna må när de inte får sina familjemedlemmar hit? Detta är något nytt för oss alla. Något som ska reflekteras över. Något som vi ska ta hänsyn till. Kanske vore det dags att anställa kuratorer på sfi för att kunna stötta elever?

11 juni 2016

Andraspråkstalare och fel

– Vilka språkliga fel irriterar dig mest, frågar en svensklärare. Gensvaret är enormt. Allt möjligt från de/dem-reglerna till hen tas upp. Och mycket annat. 
Diskussionen har sällan varit så aktiv i sociala medier. Jag får en klump i halsen. Det känns som om de skriver om mig. Jag gör fel i alla dessa punkter...inte alltid men det händer. Jag är andraspråkstalare. Jag förblir nog andraspråkstalare. Det stör mig inte. Jag älskar språk, jag älskar att läsa, jag älskar att skriva...skriva. I skrift får man inte göra fel. I skrift är människor väldigt konservativa. Folk har alltid synpunkter på skrift. Jag skriver böcker. Jag skriver läromedel. Jag bloggar. Jag skriver i sociala medier. Och jag gör fel. Jag kan fortfarande inte hålla koll på bestämdheten och han och hon för de sakerna existerar inte i mitt förstaspråk. Jag har ändå bestämt mig att inte låta detta begränsa mig. Jag fortsätter att skriva. 


22 maj 2016

SOKA-rummet på Facebook!

Kom in i SOKA-rummet på Facebook, en grupp som jag och min kollega Terese Andersson skapat. Så här lyder beskrivningen av gruppen: 

Välkommen till SOKA-rummet! 
SOKA-rummet finns för dig som gillar att arbeta språk- och kunskapsutvecklande (SOKA). Här kan du få pedagogiska tips samtidigt som du själv kan bidra med egna språk- och kunskapsutvecklande guldkorn. 
Terese Andersson och Tiia Ojala heter vi som ligger bakom SOKA-rummet. Vi är två pedagoger som brinner för undervisning som utmanar och stöttar elever i sin språkutveckling. En kommunikativ och formativ undervisning där språket står i fokus är självklart för oss. 
Vi är lärare i svenska som andraspråk, föreläsare samt läromedelsförfattare. Tillsammans har vi författat ett läromedel Jalla- raka vägen! i svenska som andraspråk i åk 7-9 för Gleerups Utbildning. Dessutom har Tiia skapat Språkkraft – Svenska för nyanlända i åk 1-3 för Gleerups Utbildning, handboken Mötet med nyanlända för Gothia Fortbildning. För Sanoma Utbildning har Tiia bl.a. skrivit Förstå språket – NO/SO för nyanlända. 
Låt oss skapa ett pedagogiskt rum fullt med språk- och kunskapsutvecklande tankar! 

Jalla - raka vägen! Ett nytt stöttande läromedel i sva i åk 7-9

Nu kan ni bläddra min och min kollegas Terese Anderssons bok Jalla - raka vägen! här. Jalla - raka vägen! är ett stöttande och formativt läromedel i svenska som andraspråk i åk 7-9 som baseras på cirkelmodellen.