23 juli 2012

Skolsköterska på sfi

Jag har tidigare skrivit om bristen på kurator på sfi. (Se mitt inlägg: Psykisk och fysisk ohälsa) Det tycker jag fortfarande är skamligt. Samma gäller för bristen på skolsköterska inom sfi. Jag förstår att det inte finns någon budget för sfi att anställa extra personal som kurator eller skolsköterska. Man kan inte skylla på skolorna utan det är mer ett politiskt ansvar. Dock anser jag att rektorerna borde lyfta upp problemet i olika sammanhang. Finns det ingen som lyfter upp problemet, finns det ingen som vill ge pengarna heller. 


Men hur som helst, nu till själva ämnet. Jag har alldeles för ofta mött elever på sfi som har hörsel- och synproblem. Jag har ofta misstänkt att vissa elever kan behöva glasögon eller hörselapparat. Två relativt enkla saker att upptäcka och rätta till. Tänk om jag hade haft en skolsköterska på sfi som jag hade kunnat skicka eleven till? Då hade vi fått bekräftelse på en gång och eleven hade kunnat få hjälp snabbare och därmed hade kunnat studera bättre.


Men nej, jag har inte haft den hjälpen på sfi. Däremot har jag haft samtal med eleven där jag påpekat om problemet. Jag har hänvisat eleven till rätt ställe för att se om eleven har det problem som jag misstänkt hon eller han har. Men om eleven saknar självinsikt och inte tycker att det finns något problem? Inte alls ovanligt för illitterata och korttidsutbildade. Det är inte säkert att hon går till optiker eller hörselklinik trots att jag flera gånger påpekar om detta. Detta kan leda till att eleven sitter år efter år på sfi och inte kan se till tavlan eller höra läraren. Hur kan man lära sig svenska då?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar